Provozovatelem tohoto internetového obchodu je firma Garden Imp s r.o. (dále jen prodávající),

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v  Praze, oddíl C, vložka 156670.


Vratislav Gráf , Kamila Gráfová

Garden - Imp s r.o.

Ke Skále 269, 253 03 Chýně

IČO: 28969090

DIČ: CZ28969090

Tel: +420 733 101 333, +420 733 526 562

Email: info@polstare-deky-billerbeck.cz


Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.


Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


Objednávka

Objednávkou v tomto internetovém obchodě stvrzuje odběratel svůj souhlas s obchodními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 Obchodního Zákoníku.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Prodávající po té příjem objednávky potvrdí zasláním zpětné elektronické zprávy s potvrzením přijaté objednávky.

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině se jedná o zboží z externích skladů v Německu, dodání  zboží zákazníkovi je do 7 - 14 dní. Je-li zboží  na skladě v ČR , je dodáno většinou do 2 pracovních dnů.

Pokud je doba dodání delší,  vzhledem k zakázkové výrobě , je zákazník předem informován.
Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především   s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.


Uvedené ceny jsou maloobchodní a zahrnují 21% DPH. 

Ceny poštovného a balného, službou PPL - na dobírku  - Česká republika 


 • Celková částka objednávky Kč 0,-  až  Kč  3 000,-  ... 140,- Kč
 • Celková částka objednávky Kč 3 001,- až  Kč  5 000,- ... 80,- Kč
 • Celková částka objednávky  Kč 5 001,-  ... zdarma
 • Při platbě převodem je z ceny dopravy odečtena částka za doběrečné : Kč 30,00


Zboží zasíláme i do Slovenské republiky. Poštovné, balné a doběrečné je účtováno dle sazebníku služby PPL.cz . Po provedení objednávky je potvrzeno klientovi dodatečně.


Způsob platby


 • Vlastní odběr - zákazník si zarezervované zboží vyzvedne sám na naší adrese
 • Platba hotově nebo převodem
 • Na dobírku - zboží bude dodáno zákazníkovi proti hotovostní platbě a to dle předem sjednaných dodacích podmínek mezi zákazníkem prodávajícím.


Reklamační řád


Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 OZ. Na zboží poskytuje prodávající záruku ze zákona 2 roky, pokud není stanoveno jinak.


Odstoupení od smlouvy distančním způsobem – uzavřené na dálku


 1. Kupující má právo dostoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. O odstoupení od smlouvy musí kupující  informovat prodávajícího : Garden Imp s r.o., Ke Skále 269, 253 01 Chýně, formou e-mailu nebo zaslaným dopisem.
 3. Zboží zasílá kupující zpět na adresu Garden Imp s r.o., Ke Skále 269, 253 01 Chýně.  Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží nesmí být odesláno zpět na naši adresu na dobírku, nebude takto převzato.
 4. Zboží musí být vráceno kompletní,  v nepoškozeném původním obalu, se všemi průvodkami zboží ( visačky ), nesmí jevit  známky opotřebení či poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo použito, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst  jej od vrácené částky.
 5. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátíme  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, částku za zakoupené zboží. Pro vrácení platby preferujeme převod na  bankovní účet.
 6. Kupující je povinen si při převzetí zásilky od dopravce prověřit,  zda není porušen obal a zboží není poškozeno.


Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 

Reklamace - zákonné právo z vady, vadné plnění.

V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je odběratel povinen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů a to formou e-mailu nebo dopisu doručeného na adresu prodávajícího, kde uvede přesný popis nesrovnalosti. V případě poškození provede také fotografickou dokumentaci, kterou přiloží do tohoto emailu. Prodávající se zavazuje do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace. Pokud je zboží viditelně poškozeno již při dodání odběrateli, není odběratel povinen tuto zásilku převzít. Po jejím převzetí se vystavuje riziku neuznání reklamace z důvodu špatné manipulace s výrobkem.

 Vrácení zboží, na které má odběratel právo ze zákona, se řídí následujícími podmínkami:


 • Reklamované zboží bude dodáno na adresu prodávajícího, řádně zabaleno a zabezpečeno proti možnému poškození při přepravě. V případě, že je zboží  nedostatečně zabaleno, nemusí být prodávajícím převzato. Toto se týká zejména zaslání reklamovaného zboží přes kurýrní dopravní službu.

 • Do tří pracovních dnů po převzetí reklamovaného zboží, bude odběratel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace (výměna kus za kus, oprava poškozené části, reklamace neuznána a výrobek nelze opravit, reklamace neuznána s možností placené opravy). Zákonná lhůta na vyřešení reklamace je 30 dnů. Dopravné a poštovné se nevrací.

 • Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců, pokud není uvedena na daném výrobku prodloužená záruční doba výrobcem.

 • U zboží, které bylo upraveno nebo vyhotoveno na zakázku na přání kupujícího ( dle potvrzené objednávky), nelze po doručení odstoupit od smlouvy. Zboží zhotovené na zakázku jsou jiné rozměry než základní velikosti, velikosti prodloužené, upravené soupravy atd.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 


  Při zaslání reklamace je kupující povinen přiložit originál prodejního dokladu. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením nebo v důsledku jeho nesprávného používání nebo ošetřování.


  Kupující bere na vědomí, že zásilky zaslané prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty. Náklady na poštovné v tomto případě nese kupující.


  Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.


  Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018